عکس| کنعانی‌زادگان با مرسدس بنز کمیابش به پرسپولیس آمد