ورود ستاره مدنظر گل محمدی با بنز نارنجی به باشگاه پرسپولیس!