شیوه جدید کلاهبرداری با ارسال پیامک/ پلیس هشدار داد