شهرخبر

با کمتر از 500 میلیون صاحب برلیانس شوید+جدول

اقتصاد 100-برلیانس کراس صفر مدل ۹۹ در بازار ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است قیمت برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک کارکده ۷۶۰ میلیون و دنده ای ۵۸۰ میلیون تومان است برلیانس وی ۵ مدل ۹۴ در بازار ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان خرید وفروش می شود و برلیانس H۳۲۰ اتومات مدل ۹۵ در بازار ۶۴۰ میلیون شده است.

با کمتر از 500 میلیون صاحب برلیانس شوید+جدول

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو برلیانس  به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو برلیانس 
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
کراس ۱۶۵ لیتر ۱۳۹۹ | سایپا صفر  ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۵۷,۰۰۰  ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۳۰ دنده ای ۱۳۹۶ ۱۱۰,۰۰۰  ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۴ ۶۰,۰۰۰  ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ دنده ای ۱۳۹۷ ۱۱۲,۰۰۰  ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
H۳۲۰ اتوماتیک ۱۳۹۵ ۷۹,۰۰۰  ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۳۰ دنده ای ۱۳۹۵ ۱۳۶,۴۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
H۲۲۰ دنده ای ۱۳۹۷ ۱۰۰,۰۰۰  ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما