کلاهبرداری ماهرانه به بهانه برپایی ایستگاه صلواتی + جزییات