پرویز پرستویی پشت شماعی‌زاده درآمد: حق مردم را از «طبری»‌ها بگیرید