ریزش سنگین قیمت‌های مرسدس بنز / قیمت E۲۰۰ در بازار ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون کاهش یافت