امضای تفاهم‌نامه همکاری فدراسیون تیراندازی با کمان با پژوهشگاه تربیت بدنی