تصویری از دکتر مصدق به همراه گارد مخصوص نخست وزیری مقابل خانه‌اش؛ سال ۱۳۳۰ + عکس