قمه کشی مرگبار زن جوان در شکنجه گاه مرد مجرد / اذیتم کرد او را کشتم + عکس

به گزارش رکنا، تیرماه سال 1400 مردی با پلیس تماس گرفته و گفت چند روزی است از همسایه مجردش به نام محسن خبری ندارد و از خانه وی بوی تعفن به مشام می رسد. ماموران به خانه مرد مجردی محسن در خیابان آیت الله کاشانی رفتند و با جنازه وی روبه رو شدند. شواهد نشان می داد وی با ضربات متعدد قمه به گردن از پا در آمده است. ماموران به بررسی فهرست مکالمات تلفنی این مرد پرداختند و رد  یک زن جوان به نام پرستو را یافتند.

پرستو 34 ساله گفت: مدتی قبل در خیابان با محسن آشنا شدم. من چند بار به خانه او رفتم اما او به مواد مخدر معتاد بود و گاهی اوقات رفتارهای عجیب از او سر میزد که باعث تعجبم میشد. آخرین بار که با آنجا رفته بودم محسن تاثیر مصرف مواد مخدر حالت طبیعی نداشت.او دست و پایم را  با طناب بست و مرا به شدت کتک زد. او 3 شبانه روز مرا شکنجه کرد تا اینکه برای نجات جانم قمه ای را که زیر  تختخوابش پنهان کرده بود برداشتم و برای نجان جانم او را کشتم.

 این زن در  شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از خود دفاع کرد و گفت: محسن 3 شبانه روز مرا در خانه اش زندانی کرد و شکنجه داد. او تحت تاثیر مصرف مواد مخدر دست به چنین کاری زده بود.او حتی می خواست مرا بکشد. به همین خاطر قمه ای را که زیر تخت قرار داشت بیرون آوردم و به او ضربه زدم.او از من فیلم تهیه کرده بود. به همین خاطر گوشی موبایل او را برداشتم و در بین راه آن را به جوی آب انداختم.

در پایان جلسه قضات وارد شور شدند تا رای صادر کنند.