سفر علی باقری به عراق برای شرکت در یک نشست سیاسی

علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر امروز جهت برگزاری نشست کمیته مشترک سیاسی ایران و عراق و همچنین رایزنی با مقامات سیاسی عالی رتبه این کشور در راس یک هیات عازم بغداد شد.

این پنجمین نشست کمیته سیاسی ایران و عراق به ریاست معاونین وزیر خارجه دو کشور است.

آخرین نشست این کمیته در سال ۹۸ در تهران برگزار شده بود.