تصویر زیرخاکی از یک زوج مسن در تونل وحشت پارک ارم؛ سال ۱۳۵۸/ عکس