بیانیه مدیران فرهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی در محکومیت هتک حرمت قرآن