برنامه هفتم نیروی کار را به مهاجرت ترغیب می‌کند/ در برنامه‌های قبل با واژه‌هایی مانند کرامت انسانی و عدالت اجتماعی مشکلات را دور می‌زدند