به گزارش اکوایران، روز پنجشنبه، مت میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که رابرت مالی، فرستاده ویژه ایالات متحده در امور ایران به مرخصی رفته و آبرام پیلی جایگزین وی خواهد شد.

 میلر در ایمیلی به رویترز گفت: «راب مالی قصد ترک پستش را داشته و آبرام پیلی موقتا به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شده و هدایت فعالیت وزارت خارجه در این زمینه را بر عهده دارد». مالی در ژانویه ۲۰۲۱، چند روز پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه در امور ایران منصوب شد.