ماجرای جشن تولدی که در تماشاخانه جمشید مشایخی برپا می‌شود