آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی روز ترور شهید بهشتی در هفتم تیر ۱۳۶۰ کجا بود؟