مراسم بزرگداشت چهل و دومین سالگرد شهدای هفتم تیر و چهار شهید استان مازندران