برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی در جوار حرم مطهر رضوی+ تصویر