شهرخبر

ولیعهد عربستان درباره پروژه نئوم: می خواهیم تمدن جدیدی برای فردا بسازیم

ولیعهد عربستان سعودی درباره پروژه نئوم گفت که «کشورش از طریق آن به دنبال ساختن تمدن جدیدی برای فردا است.» وی در گفتگو با کانال دیسکاوری ادامه داد: «پروژه نئوم سودآور است و تقاضای مورد انتظار ما در عربستان را پوشش می دهد و شیوه جدیدی برای ساختن شهرها و شیوه جدیدی برای زندگی ایجاد می کند.»

تلکس