به گزارش اکو ایران، گمرک در بخشنامه خبر از لغو ورود خودروهایی داد که بالای 40 هزار دلار قیمت دارند.

بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به‌استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی به تاریخ قبل از 9 دی ماه 1396 ابطال شد.

ابطال بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه سال 96 هیئت وزیران در خصوص تسرّی مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودروی سواری بالای 40 هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابلاغ شد.

پیرو بخشنامه شماره 266/96/1124527 مورخ 1396/10/13 به‌پیوست تصویر نامه شماره 1402/346658 مورخ 1402/03/20 دفتر حقوقی و نامه شماره 1402/206454 مورخ 1402/02/21 آن دفتر منضم به دادنامه شماره 140109770905812743، 1401/12/02 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود و اعلام می‌دارد؛

با عنایت به دادنامه موصوف «اطلاق احکام مقرر در بندهای 1 و 3 تصویب‌نامه شماره 166223ت 55066هـ مورخ 1396/12/24 هیئت وزیران و بند 6 بخشنامه شماره 96/1134537 266 مورخ 1396/10/13 گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمّن تسرّی مأخذ حقوق ورودی در تصویب‌نامه شماره 135573ت 53803هـ مورخ 1396/10/09 هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری ـ صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از 1396/10/09 نیز هست ـ ابطال گردیده است.

این اتفاق می تواند بازار خودروهای وارداتی را تحت تاثیر قرار دهد. بخشی از خودروهای وارداتی که بالای 40 هزار دلار قیمت داشتند بعد از مصوبه ممنوعیت ورودی این خودروها در سال 96 قیمت های نجومی پیدا کردند. دارندگان این خودروها با توجه به اینکه دیگر امکان ورود خودروهای مشابه خودروهای در اختیارشان وجود نداشت، قیمت این خودروها را افزایش دادند. ممنوعیت واردات خودرو در سال 97 ضربه دیگری به بازار خودروهای وارداتی از جمله خودروهای بالای 40 هزار دلاری زد. طی پنج سال گذشته با توجه به روند صعودی نرخ ارز قیمت خودروهای وارداتی نیز از ناحیه ارز تاثیر گرفته و قیمت این خودروها رشد کرد.

حال با توجه به ممنوعیت ورود خودروهای 40 هزار دلاری شاهد زلزله قیمتی در بازار خودروهای وارداتی بخصوص بازار خودروهایی که قیمتی بالای 40 هزارد لار دارند خواهیم بود.

برداشتن قفل از در ورود خودروهای 40 هزار دلاری اتفاق دیگری نیز به دنبال دارد و آن آزادسازی واردات خودرو با حجم 2500 سی­سی است. البته پیش تر بعد از انتشار تعرفه واردات خودروهای وارداتی و اعلام تعرفه واردات برای خودروهای بالای 2500 سی­سی این گمانه مطرح شده بود که دولت به دنبال لغو واردات خودرو با حجم موتور 2500 سی­سی خواهد بود. اتفاقی که به نظر می رسد چندی بعد شاهد اعلام خواهیم بود.