انتصاب اولین سفیر زن در دولت سیزدهم | عضو سابق شورای شهر تهران سفیر ایران در فنلاند شد