به گزارش اکوایران، سازمان توسعه تجارت ایران در اطلاعیه‌ای پایان تیرماه را آخرین مهلت رفع تعهدات ارزی سال ۱۴۰۱ اعلام کرد.

در اطلاعیه سازمان توسعه خطاب به بازرگانان است، آمده است: باتوجه به سررسید شدن تمام تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۱ در پایان تیرماه جاری، مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات و بهره مندی از معافیت مالیاتی صادرکنندگان سال یاد شده تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ است.