طرح برگزاری انتخابات تناسبی در تهران هنوز تبدیل به قانون نشده است

احمد وحیدی وزیر کشور درباره تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای برگزاری انتخابات تناسبی در تهران، گفت: ما تابع قانون هستیم ولی این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده است. اگر طرح نمایندگان به قانون تبدیل شد، از آن تبعیت می‌کنیم.

 

وی درباره مخالفت خود با این طرح در جلسه هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کرد: نه مخالفت نبود بلکه بابت شیوه اجرایی و شفاف‌تر شدن این طرح بود تا در اجرا دچار مشکل نشویم. ما در شیوه اجرا صحبت داشتیم ولی اینکه در چارچوب اسناد بالادستی است یا نه ورود نکردیم. برای ما مهم است که در اجرا، مشکل نداشته باشیم.

طرح برگزاری انتخابات تناسبی در تهران هنوز تبدیل به قانون نشده است