انتقاد تند باقی به انتصاب مومن‌نسب در ستاد امر به معروف تهران؛ برای بی اعتبار کردن دین دیگر چه کاری مانده؟ + تصویر