تشکیل بیش از 1000 پرونده در اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز