واکنش به تغییر محل نشست خبری «بن فرحان»/ کسانی که پیشنهاد لغو کنفرانس را دادند معنای منافع ملی را نمی دانند

عطاالله مهاجرانی وزیر اسبق ارشاد نوشت:

‌در پیمان صلح حدیبیه وقتی متن پیمان را پیامبر به علی بن ابی طالب دیکته می کرد، گفت بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم

سهیل بن عمرو نماینده مشرکان مکه گفت: بایست باسمک اللهم باشد. ما رحمان را قبول نداریم. پیامبر پذیرفت
پیامبر گفت بنویس: محمد رسول الله
سهیل نپذیرفت! گفت: محمد بن عبدالله!
‌پیامبر پدیرفت که رسول الله از کنار نامش حذف شود!
دیدید چگونه پیامبر اسلام پای بر آرمان ها نهاد و توحید و رسالت را انکار کرد!

بسیار خوب انسان خردمند می فهمد که در انعطاف منطقی پیامبر چه درخشندگی حکمت و تانی وجود دارد. اکنون تغییر سالن دستاویز کسانی شده که ضد شهید سلیمانی بوده اند!

‌وزارت امور خارجه و شخص وزیر خارجه با تدبیر و دوراندیشی و تغییر سالن کنفرانس نگذاشتند، سفر مهم وزیر خارجه عربستان دچار حاشیه مخل به سفر شود. سوز و زاری برای تغییر سالن و کسانی که پیشنهاد می دادند، کنفرانس لغو شود، نه معنای منافع ملی را می دانند و نه مصلحت اندیشی خردمندانه را.

 حمایت مهاجرانی از وزارت خارجه در ماجرای تغییر سالن نشست خبری با وزیر خارجه عربستان