شهرخبر

نشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند

مسعود شهرستانی

نشست خبری و رونمایی از هفتمین دوره جشنواره تلویزیونی مستند صبح امروز با حضور یاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستند و دبیر هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند و مهدی میرتیموری دبیر اجرایی این رویداد در معاونت سیما برگزار شد.

نشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستندنشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستندیاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستندیاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستندنشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستندیاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستندیاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستندنشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستندیاسر فریادرس قائم مقام شبکه مستندنشست خبری و رونمایی از هفتمین جشنواره تلویزیونی مستند