شهرخبر

نشست خبری نخستین همایش دشمن شناسی

محمد حسن‌زاده

نشست خبری نخستین همایش دشمن شناسی به مناسبت دومین سالگرد رحلت محمدحسین فرج نژاد صبح امروز یکشنبه ۲۸ خرداد با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی در خبرگزاری تسنیم برگزار شد.

نشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسینشست خبری نخستین همایش دشمن شناسی