شهرخبر

عکس/اسپانیا گرفتار بدترین خشکسالی‌ تاریخ

عکس/منظره خشک اسپانیا در تابستان

اسپانیا با یکی از بدترین خشکسالی‌های خود در تاریخ اخیر مواجه است که به طور فزاینده‌ای از طریق تصاویر پهپاد قابل مشاهده است.