شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#دانش‌آموزان

این پرسش‌نامه قبل از آغاز امتحان نهایی در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفته!

دانش‌آموزان باید با ذکر اسم و مشخصات، آن را تکمیل می‌کردند.

در گزاره اول این پرسش‌نامه آمده: مردم باید از تصمیمات حاکمیت حمایت کنند.


photo_2023-06-15_13-24-50