رئیس جمهور: نظام سلطه تلاش می‌کند با امپراطوری رسانه‌ای در ادارک ملت‌ها تغییر ایجاد کند