سه نفر از مصدومان حادثه عصر امروز مترو مرخص شدند

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از آسیب دیدگان حادثه پله برقی در ایستگاه شهید بهشتی عیادت کرد.

مسعود درستی - مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه، به همراه معاون سرمایه های انسانی و جمعی از مدیران این شرکت با حضور در بیمارستان امام خمینی ضمن عیادت از آسیب‌دیدگان حادثه پله برقی در ایستگاه شهید بهشتی، روند درمان مناسب آنها را پیگیری کرد.

بنا براعلام مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه،  در حادثه عصر امروز هفت نفر به بیمارستان‌های یاس و امام خمینی منتقل شده بودند که تاکنون سه نفر با مداوای سرپایی از بیمارستان مرخص شده‌اند.