مجری صدا و سیما: «اشکان خطیبی از وقتی فرار کرده بلبل شده» | فیلم

در ادامه ویدئویی از برنامه پاورقی را مشاهده می نمایید که مجری برنامه طعنه های سنگینی به اشکان خطیبی می زند.