فراکسیون انقلاب اسلامی صلاحیت علی آبادی را تایید کرد

ابوالفضل عمویی در توضیح نشست امروز - سه‌شنبه - فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: جلسه استماع برنامه‌ها و بررسی صلاحیت‌ها آقای عباس علی آبادی برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار شد و پس از استماع سخنان وزیر پیشنهادی صمت و هفت نفر از نمایندگان، رای گیری صورت گرفت.

 

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی افزود: در این رای گیری ۹۱ نفر از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی با برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند و ۱۱ نفر از اعضا مخالف نموده و سه رای ممتنع نیز اخذ شد.

فراکسیون انقلاب اسلامی صلاحیت علی آبادی را تایید کرد