تداوم کاهش قیمت مسکن در کشور/ افت ۲۰ درصدی قیمت املاک شمال تهران