شهرخبر

تصاویر | نیروهای امداد در حال خارج کردن خودروهای گرفتار شده در جاده چالوس | عملیات بازگشایی تونل‌ها ادامه دارد

جاده گردشگری کرج – چالوس به عنوان یکی از مسیرهای کوهستانی و پرترافیک کشور، پنجشنبه شب گذشته شاهد حادثه ای وحشتناک بود که به گفته کارشناسان هرچند این حادثه از جنبه انسانی به خیر گذشت اما ترمیم خرابی آن سخت و زمانبر است.

تصاویر | نیروهای امداد در حال خارج کردن خودروهای گرفتار شده در جاده چالوس | عملیات بازگشایی تونل‌ها ادامه دارد

همشهری آنلاین