اطلاعیه آبفای تهران در خصوص افت فشار و قطعی‌های آب/ مشکل تا ساعاتی دیگر رفع می شود