قیمت پوند در بازار امروز دوشنبه 22 خرداد 1402/ افت قیمت پوند