شهرخبر

وضعیت عجیب بازار سکه و طلا اشک همه را درآورد + قیمت سکه و طلا شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

در جدول زیر جدیدترین قیمت سکه و طلا در بازار امروز شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ آمده است که بر اساس آن قیمت سکه افزایش و قیمت طلا کاهش داشته است.

وضعیت عجیب بازار سکه و طلا اشک همه را درآورد +  قیمت سکه و طلا  شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

به گزارش سلام نو به نقل از دنیای اقتصاد، هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۶۱ (یک هزار و نهصد و شصت و یک) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۶۱ -۱.۳۰ -۰.۰۷ 06:00
۱,۹۶۲ -۱.۴۰ -۰.۰۸ روز قبل
۱,۹۶۳ ۲۱ ۱.۰۵ ۲ روز پیش

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۳,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و سه هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۳,۸۰۰ -۲,۰۰۰ -۰.۰۹ 10:50
۲,۳۴۵,۸۰۰ -۶۷,۹۰۰ -۲.۹ ۲ روز پیش
۲,۴۱۳,۷۰۰ -۴۷,۱۰۰ -۱.۹۶ ۳ روز پیش

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۱۵۲,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله‌ای، امروز به ۴۲,۰۸۲ (چهل و دو هزار و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۰۸۲ ۰ ۰ 10:50
۴۲,۰۸۲ -۴۲ -۰.۱ ۲ روز پیش
۴۲,۱۲۴ -۱۱ -۰.۰۳ ۳ روز پیش

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۲۵۴ (چهل و پنج هزار و دویست و پنجاه و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۲۵۴ ۵۰ ۰.۱۱ 11:20
۴۵,۲۰۴ ۳۵ ۰.۰۷ ۲ روز پیش
۴۵,۱۶۹ ۱۷۴ ۰.۳۸ ۳ روز پیش

پوند امروز با افزایش ۰.۷۲ درصدی، از ۵۲,۴۹۳ (پنجاه و دو هزار و چهارصد و نود و سه ) تومان به ۵۲,۸۷۶ (پنجاه و دو هزار و هشتصد و هفتاد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۸۷۶ ۳۸۳ ۰.۷۲ 11:20
۵۲,۴۹۳ -۱۰۷ -۰.۲۱ ۲ روز پیش
۵۲,۶۰۰ ۳۴۰ ۰.۶۴ ۳ روز پیش

همچنین درهم امارات (حواله) بدون تغییر نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۴۵۸ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت) تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۳۱,۵۴۰ (سی و یک هزار و پانصد و چهل ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی به 28,501,000 (بیست و هشت میلیون و پانصد و یک هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 2.48 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۵۰۱,۰۰۰ ۷۰۷,۰۰۰ ۲.۴۸ 10:50
۲۷,۷۹۴,۰۰۰ -۱,۲۰۷,۰۰۰ -۴.۳۵ ۲ روز پیش
۲۹,۰۰۱,۰۰۰ -۸۸۱,۰۰۰ -۳.۰۴ ۳ روز پیش

نیم سکه، امروز به ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۶۳ 10:50
۱۵,۶۰۰,۰۰۰ -۵۰۰,۰۰۰ -۳.۲۱ ۲ روز پیش
۱۶,۱۰۰,۰۰۰ -۴۰۰,۰۰۰ -۲.۴۹ ۳ روز پیش

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان معامله شد.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۶,۰۰۵,۰۰۰ (شش میلیون و پنج هزار) تومان قیمت خورد.