شهرخبر

رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران

رونمایی از پوستر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران

در فاصله ۱۹ روز به آغاز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، از پوستر این جشنواره رونمایی شد.

به گزارش خبرآنلاین، در نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران که با حضور هادی حجازی‌فر؛ دبیر جشنواره، کاظم نظری؛ مدیرکل اداره هنرهای نمایشی، اسرافیل فرج‌اللهی؛ مدیرعامل انجمن هنرهای نمایش، هما جدیکار؛ رئیس هیات مدیره انجمن نمایشگران عروسکی، حسن دادشکر؛ استاد دانشگاه و اهالی رسانه برگزار شد، از پوستر این دوره از جشنواره رونمایی شد.
پوستر این دوره از جشنواره را مرضیه سرمشقی و رفعت هاشمی سی‌سخت به صورت مشترک طراحی کرده‌اند.
نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک، به دبیری هادی حجازی‌فر هشتم تا هفدهم تیرماه برگزار می‌شود.

۵۷۵۷