شهرخبر

ویدئو| توهین زشت زاکانی به حناچی شهردار سابق تهران؛ برو در سایه بنشین پادوچرخه بزن!

ویدیوی عجیب از توهین زاکانی شهردار تهران به حناچی شهردار سابق تهران منتشر شده که خطاب به او می‌گوید: برو در سایه بشین پادوچرخه بزن!

ویدئو| توهین زشت زاکانی به حناچی شهردار سابق تهران؛ برو در سایه بنشین پادوچرخه بزن!
|
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ ۱۴:۴۷:۴۷
اعتمادآنلاین |

ویدیوی عجیب از توهین زاکانی شهردار تهران به حناچی شهردار سابق تهران منتشر شده که خطاب به او می‌گوید: برو در سایه بشین پادوچرخه بزن!