شهرخبر

سرنوشت نامعلوم چهره جنجالی طالبان که ایران را تهدید کرده بود!

سرنوشت نامعلوم چهره جنجالی طالبان که ایران را تهدید کرده بود!

اسپوتنیک نوشت: یک هفته پس از بازداشت جنرال خودخوانده طالبان هنوز از سرنوشت «جنرال مبین» خبری نیست

با گذشت یک هفته از بازداشت چهرۀ رسانه‌های اجتماعی طالبان از سوی این گروه، نزدیکان وی به آماج می‌گویند که ازسرنوشت او خبری نیست.

«جنرال مبین» هفته پیش گفته بود که از «ملاکراسی» طالبان بیزار است.

311311