شلیک با اسلحه ساچمه‌ای به «۱۱ فعال رسانه‌ای و مجازی» اصلاح‌طلب / چهار «مصدوم » راهی بیمارستان شدند