مانور طالبان با سلاح سنگین در نزدیکی مرز با ایران
خبرگزاری دولتی باختر به نقل از محمدنبی ملاورور، فرمانده واحد مرزی طالبان در نیمروز گزارش داده که «نیرو‌های کندک (واحد) سوم سرحدی نیمروز تمرینات نظامی و آزمایشات سلاح‌های سنگین را انجام دادند.»
 
مانور طالبان با سلاح سنگین در نزدیکی مرز با ایران
این مقام طالبان هدف از این تمرینات را «کسب تجارب بیشتر برای ده‌ها تن از مجاهدین [افراد طالبان]، نیرو‌های امنیتی و سرحدی توسط استادان مسلکی در شهر زرنج» انجام شده است.