کلاهبرداری ۹ هزار میلیاردی با ترفند پیش فروش خودرو!