دوره مجازی «تدبر در قرآن» ویژه دانشجویان استان اصفهان برگزار می‌شود