تاخت و تاز باران و سیل در شهرستان‌های استان اصفهان +تصاویر و فیلم