شهرخبر
گزارش اقتصادنیوز از بازار ارز و طلا

نرخ طلا ،دلار و سکه امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

اقتصادنیوز: امروز قیمت قیمت سکه و طلا کاهش یافت.
نرخ طلا ،دلار و سکه  امروز  پنجشنبه 18 خرداد 1402

به گزارش اقتصادنیوز ، در بازار امروز قیمت دلار مبادله ای، قیمت سکه و طلا  کاهشی شد. 

قیمت اونس طلا امروز

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۴۷ (یک هزار و نهصد و چهل و هفت )  دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۴۷ ۴.۵۰ ۰.۲۳ 12:00
۱,۹۴۳ -۲۲.۱۰ -۱.۱۴ روز قبل
۱,۹۶۵ ۶.۶۰ ۰.۳۳ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

 

هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۳۴۵,۸۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۸۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۴۵,۸۰۰ -۶۷,۹۰۰.۰۰ -۲.۸۹  11:30
۲,۴۱۳,۷۰۰ -۴۷,۱۰۰.۰۰ -۱.۹۶ روز قبل
۲,۴۶۰,۸۰۰ -۵,۸۰۰.۰۰ -۰.۲۴ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

 

هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۱۰,۱۵۶,۰۰۰ (ده میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۹۳ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار مبادله ای

دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۰۸۲ (چهل و دو هزار و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۰۸۲ -۴۲.۰۰ -۰.۱ 11:11
۴۲,۱۲۴ -۱۱.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۴۲,۱۳۵ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۱۲۴ (چهل و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۱۲۴ -۴۵.۰۰ -۰.۱ 11:20
۴۵,۱۶۹ ۱۷۴ ۰.۳۸ روز قبل
۴۴,۹۹۵ -۱۴۰.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

 

پوند، امروز به ۵۲,۵۴۷ (پنجاه و دو هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۵۴۷ -۵۳.۰۰ -۰.۱۱ 11:20
۵۲,۶۰۰ ۳۴۰ ۰.۶۴ روز قبل
۵۲,۲۶۰ -۲۲۷.۰۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

 

درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۱,۴۵۸ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۵۸ -۱۲.۰۰ -۰.۱۱ 11:30
۱۱,۴۷۰ -۳.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۱۱,۴۷۳ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار کانادا

 

دلار کانادا، امروز به ۳۱,۴۱۴ (سی و یک هزار و چهارصد و چهارده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۲۸,۲۰۱,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون و دویست و یک هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۲.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۲۰۱,۰۰۰ -۸۰۰,۰۰۰.۰۰ -۲.۸۴ 11:30
۲۹,۰۰۱,۰۰۰ -۸۸۱,۰۰۰.۰۰ -۳.۰۴ روز قبل
۲۹,۸۸۲,۰۰۰ -۵۰۷,۰۰۰.۰۰ -۱.۷ ۲ روز پیش