شهرخبر

قیمت دلار و درهم امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

اقتصادنیوز: قیمت دلار مبادله ای امروز افت محدودی را تجربه کرد.
قیمت دلار و درهم امروز پنجشنبه 18 خرداد 1402

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا ایران در مقایسه با روز قبل  اندکی افت کرد. 

قیمت دلار مبادله ای امروز

دلار مبادله ای، امروز به ۴۲,۰۸۲ (چهل و دو هزار و هشتاد و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲,۰۸۲ -۴۲.۰۰ -۰.۰۹ 11:11
۴۲,۱۲۴ -۱۱.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۴۲,۱۳۵ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار امروز

یورو در بازار آزاد، امروز به ۴۵,۱۲۴ (چهل و پنج هزار و یکصد و بیست و چهار ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار 
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۵,۱۲۴ -۴۵.۰۰ -۰.۰۹ 11:20
۴۵,۱۶۹ ۱۷۴ ۰.۳۸ روز قبل
۴۴,۹۹۵ -۱۴۰.۰۰ -۰.۳۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

 

پوند، امروز به ۵۲,۵۴۷ (پنجاه و دو هزار و پانصد و چهل و هفت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۲,۵۴۷ -۵۳.۰۰ - ۱ 11:20
۵۲,۶۰۰ ۳۴۰ ۰.۶۴ روز قبل
۵۲,۲۶۰ -۲۲۷.۰۰ -۰.۴۴ ۲ روز پیش

 

قیمت درهم امارات امروز

 

درهم امارات (حواله)، امروز به ۱۱,۴۵۸ (یازده هزار و چهارصد و پنجاه و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۴۵۸ -۱۲.۰۰ -۰.۱ 11:30
۱۱,۴۷۰ -۳.۰۰ -۰.۰۳ روز قبل
۱۱,۴۷۳ ۰.۰۰ ۰ ۲ روز پیش

 

قیمت دلار کانادا امروز

 

دلار کانادا، امروز به ۳۱,۴۱۴ (سی و یک هزار و چهارصد و چهارده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۹ درصدی داشته است.